กรมการจัดหางาน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการจัดหางาน375,077.69302,486.9719.4 %5.07,721.563,266.8157.7 %5.0
รวม 375,078 302,487 19.35 % 7,722 3,267 57.69 %