กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน268,107.59130,234.0051.4 %5.06,236.39418.0093.3 %5.0
รวม 268,108 130,234 51.42 % 6,236 418 93.30 %