สำนักงานประกันสังคม(สปส.)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประกันสังคม(สปส.)762,607.19258,855.0066.1 %5.07,993.583,884.4051.4 %5.0
รวม 762,607 258,855 66.06 % 7,994 3,884 51.41 %