สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม334,008.22252,000.0024.6 %5.06,111.322,645.1356.7 %5.0
รวม 334,008 252,000 24.55 % 6,111 2,645 56.72 %