กรมการศาสนา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการศาสนา 89,072.4228,400.0068.1 %5.05,051.381,737.5465.6 %5.0
รวม 89,072 28,400 68.12 % 5,051 1,738 65.60 %