กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม258,792.5247,000.0081.8 %5.017,148.461,541.2291.0 %5.0
รวม 258,793 47,000 81.84 % 17,148 1,541 91.01 %