กรมวิทยาศาสตร์บริการ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมวิทยาศาสตร์บริการ188,355.09324,679.00-72.4 %0.06,661.62902.9986.4 %5.0
รวม 188,355 324,679 -72.38 % 6,662 903 86.44 %