สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ134,795.0815,700.0088.4 %5.06,126.96509.4391.7 %5.0
รวม 134,795 15,700 88.35 % 6,127 509 91.69 %