สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ195,789.91299,162.00-52.8 %0.08,597.02681.3092.1 %5.0
รวม 195,790 299,162 -52.80 % 8,597 681 92.08 %