สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา91,917.4449,000.0046.7 %5.05,229.60384.3692.7 %5.0
รวม 91,917 49,000 46.69 % 5,230 384 92.65 %