สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน258,752.45372,360.00-43.9 %0.08,822.141,289.2085.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร6,507.5216,817.00-158.4 %0.0999.63232.8376.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1ไม่ครบ30,616.91ประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบ584.38ประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 219,329.1214,888.0023.0 %5.0868.61444.1148.9 %5.0
เศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ไม่ครบ8,378.00ประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบ152.13ประเมินไม่ได้0.5
โสตศึกษาทุ่งมหาเมฆไม่ครบ9,200.00ประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบ165.21ประเมินไม่ได้0.5
รวม 284,589 404,065 0.00 % 10,690 1,966 0.00 %