สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน258,752.45372,360.00-43.9 %0.08,822.141,289.2085.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร6,507.5216,817.00-158.4 %0.0999.63232.8376.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 138,345.7930,616.9120.2 %5.01,067.89584.3845.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 219,329.1214,888.0023.0 %5.0868.61444.1148.9 %5.0
เศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์116,958.968,378.0092.8 %5.0316.20152.1351.9 %5.0
โสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ27,495.499,200.0066.5 %5.0155.86165.21-6.0 %0.0
รวม 467,389 452,260 3.24 % 12,230 2,868 76.55 %