สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา185,812.91317,000.00-70.6 %0.06,277.041,076.1982.9 %5.0
รวม 185,813 317,000 -70.60 % 6,277 1,076 82.86 %