สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม325,917.81326,694.00-0.2 %0.010,610.607,058.9933.5 %5.0
รวม 325,918 326,694 -0.24 % 10,611 7,059 33.47 %