กองบัญชาการกองทัพไทย
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กองบัญชาการกองทัพไทย 3,454,834.80882,115.0074.5 %5.070,802.0626,386.0062.7 %5.0
รวม 3,454,835 882,115 74.47 % 70,802 26,386 62.73 %