กองบัญชาการกองทัพไทย
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กองบัญชาการกองทัพไทย 3,454,834.803,005,307.3013.0 %5.070,802.0658,564.5317.3 %5.0
รวม 3,454,835 3,005,307 13.01 % 70,802 58,565 17.28 %