สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข1,073,129.10529,304.0050.7 %5.08,737.724,349.9950.2 %5.0
รวม 1,073,129 529,304 50.68 % 8,738 4,350 50.22 %