กรมควบคุมโรค
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมควบคุมโรค 279,885.47203,970.0027.1 %5.013,077.544,762.1763.6 %5.0
สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง13,722.1429,110.00-112.1 %0.03,184.63632.3380.1 %5.0
รวม 293,608 233,080 20.62 % 16,262 5,394 66.83 %