สำนักข่าวกรองแห่งชาติ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักข่าวกรองแห่งชาติ189,032.92224,607.09-18.8 %0.07,721.568,373.86-8.4 %0.0
รวม 189,033 224,607 -18.82 % 7,722 8,374 -8.45 %