สำนักข่าวกรองแห่งชาติ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักข่าวกรองแห่งชาติ184,455.56224,607.09-21.8 %0.07,730.948,373.86-8.3 %0.0
รวม 184,456 224,607 -21.77 % 7,731 8,374 -8.32 %