สำนักข่าวกรองแห่งชาติ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักข่าวกรองแห่งชาติ189,157.14224,607.09-18.7 %0.07,730.948,373.86-8.3 %0.0
รวม 189,157 224,607 -18.74 % 7,731 8,374 -8.32 %