กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์682,133.44982,000.00-44.0 %0.07,963.691,842.7176.9 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1/1 เชียงราย31,408.4813,395.4157.4 %5.012,618.42208.9898.3 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11/1 ภูเก็ต23,970.1510,526.7556.1 %5.01,029.35238.5876.8 %5.0
รวม 737,512 1,005,922 -36.39 % 21,611 2,290 89.40 %