กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 236,138.98249,617.80-5.7 %0.07,018.061,695.2375.8 %5.0
รวม 236,139 249,618 -5.71 % 7,018 1,695 75.84 %