กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 250,088.94249,617.800.2 %0.57,236.921,695.2376.6 %5.0
รวม 250,089 249,618 0.19 % 7,237 1,695 76.58 %