กรมอนามัย
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมอนามัย 220,274.44153,000.0030.5 %5.06,955.521,920.7772.4 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 13 กรุงเทพฯ368,390.2539,000.0089.4 %5.0400.39672.47-68.0 %0.0
รวม 588,665 192,000 67.38 % 7,356 2,593 64.75 %