กรมอนามัย
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมอนามัย 232,531.20153,000.0034.2 %5.07,881.022,234.2071.7 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 13 กรุงเทพฯ53,984.0539,000.0027.8 %5.0445.86672.47-50.8 %0.0
รวม 286,515 192,000 32.99 % 8,327 2,907 65.09 %