สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม141,741.95103,729.0026.8 %5.05,404.701,154.7978.6 %5.0
รวม 141,742 103,729 26.82 % 5,405 1,155 78.63 %