กรมโรงงานอุตสาหกรรม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมโรงงานอุตสาหกรรม 143,530.27127,952.0010.9 %5.07,118.111,922.8573.0 %5.0
รวม 143,530 127,952 10.85 % 7,118 1,923 72.99 %