กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 98,979.1782,000.0017.2 %5.05,717.36695.6887.8 %5.0
รวม 98,979 82,000 17.15 % 5,717 696 87.83 %