กรมธนารักษ์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมธนารักษ์171,278.2783,875.4051.0 %5.08,765.861,073.9087.7 %5.0
สำนักกษาปณ์51,637.3440,833.0020.9 %5.014,110.32727.0994.8 %5.0
สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน10,479.719,993.004.6 %2.03,184.64404.8187.3 %5.0
สำนักบริหารเงินตรา10,399.656,774.0034.9 %5.03,269.921,044.0868.1 %5.0
สำนักประเมินราคาทรัพย์สิน12,190.7811,000.009.8 %4.56,222.06348.5894.4 %5.0
รวม 255,986 152,475 40.44 % 35,553 3,598 89.88 %