สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ320,363.03249,816.0022.0 %5.07,280.703,667.8649.6 %5.0
รวม 320,363 249,816 22.02 % 7,281 3,668 49.62 %