ราชบัณฑิตยสถาน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
ราชบัณฑิตยสถาน94,138.0529,000.0069.2 %5.04,782.4965.3498.6 %5.0
รวม 94,138 29,000 69.19 % 4,782 65 98.63 %