สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน128,549.63235,411.00-83.1 %0.06,799.191,625.6476.1 %5.0
รวม 128,550 235,411 -83.13 % 6,799 1,626 76.09 %