กรมบัญชีกลาง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมบัญชีกลาง235,990.88433,000.00-83.5 %0.010,175.99674.4693.4 %5.0
รวม 235,991 433,000 -83.48 % 10,176 674 93.37 %