สำนักงบประมาณ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงบประมาณ271,665.53223,000.0017.9 %5.08,559.502,307.7573.0 %5.0
รวม 271,666 223,000 17.91 % 8,560 2,308 73.04 %