สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ150,281.2292,793.9938.3 %5.05,573.541,389.1375.1 %5.0
รวม 150,281 92,794 38.25 % 5,574 1,389 75.08 %