กรมสรรพสามิต
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมสรรพสามิต208,614.34368,000.00-76.4 %0.08,346.895,924.2629.0 %5.0
รวม 208,614 368,000 -76.40 % 8,347 5,924 29.02 %