สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ310,051.34630,000.00-103.2 %0.011,808.111,979.0083.2 %5.0
รวม 310,051 630,000 -103.19 % 11,808 1,979 83.24 %