กรมการกงสุล
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการกงสุล 166,234.84241,000.00-45.0 %0.05,367.181,116.0579.2 %5.0
รวม 166,235 241,000 -44.98 % 5,367 1,116 79.21 %