กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ127,957.7637,000.0071.1 %5.05,235.86525.0090.0 %5.0
รวม 127,958 37,000 71.08 % 5,236 525 89.97 %