กรมพลศึกษา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมพลศึกษา552,483.19403,474.0027.0 %5.05,454.721,430.7573.8 %5.0
รวม 552,483 403,474 26.97 % 5,455 1,431 73.77 %