กรมการข้าว
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการข้าว173,882.94105,448.0039.4 %5.06,486.526,608.42-1.9 %0.0
รวม 173,883 105,448 39.36 % 6,487 6,608 -1.88 %