สำนักงานปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์136,414.09106,400.0022.0 %5.07,568.353,475.4154.1 %5.0
สป.พม. สสว 23,910.694,238.00-8.4 %0.0513.43163.6668.1 %5.0
สป.พม. สาขาตึก ซีพี13,489.6012,870.004.6 %2.04,335.651,187.7972.6 %5.0
รวม 153,814 123,508 19.70 % 12,417 4,827 61.13 %