กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว95,343.0453,165.0044.2 %5.05,351.541,040.5080.6 %5.0
ศูนย์ฝึกอาชีพเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ จ.ชลบุรี56,686.1012,243.1078.4 %5.02,651.14390.0085.3 %5.0
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย 5,259.735,819.72-10.6 %0.02,847.68865.3369.6 %5.0
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จ.ลำพูน25,714.9113,305.3748.3 %5.02,394.47362.0584.9 %5.0
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี21,279.8413,045.0038.7 %5.0999.35364.0163.6 %5.0
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดศรีสะเกษ6,005.537,014.35-16.8 %0.02,480.09670.9872.9 %5.0
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา7,546.037,948.20-5.3 %0.02,545.58394.5584.5 %5.0
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง54,909.4015,716.4571.4 %5.02,926.541,526.0347.9 %5.0
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวรัตนาภา8,820.729,820.07-11.3 %0.02,431.75610.7974.9 %5.0
รวม 281,565 138,077 50.96 % 24,628 6,224 74.73 %