กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร432,847.78119,147.0072.5 %5.08,653.3011,290.80-30.5 %0.0
รวม 432,848 119,147 72.47 % 8,653 11,291 -30.48 %