กรมชลประทาน (สามเสน)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมชลประทาน (สามเสน)289,340.66539,788.00-86.6 %0.017,429.866,361.7563.5 %5.0
กรมชลประทานปากเกร็ด202,450.75287,174.00-41.8 %0.081,474.7715,076.4081.5 %5.0
รวม 491,791 826,962 -68.15 % 98,905 21,438 78.32 %