กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์91,470.6440,488.0055.7 %5.05,392.19762.5585.9 %5.0
รวม 91,471 40,488 55.74 % 5,392 763 85.86 %