กรมประมง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมประมง355,204.50392,256.00-10.4 %0.014,703.404,892.8566.7 %5.0
รวม 355,205 392,256 -10.43 % 14,703 4,893 66.72 %