กรมพัฒนาที่ดิน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมพัฒนาที่ดิน209,038.17204,422.002.2 %1.010,010.283,591.9064.1 %5.0
รวม 209,038 204,422 2.21 % 10,010 3,592 64.12 %