กรมวิชาการเกษตร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมวิชาการเกษตร395,594.7560,312.0084.8 %5.015,303.72965.7793.7 %5.0
รวม 395,595 60,312 84.75 % 15,304 966 93.69 %