กรมฝนหลวงและการบินเกษตร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร143,388.1673,000.0049.1 %5.05,317.152,028.7761.8 %5.0
รวม 143,388 73,000 49.09 % 5,317 2,029 61.84 %