กรมกิจการผู้สูงอายุ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมกิจการผู้สูงอายุ107,622.0832,059.7070.2 %5.04,935.70634.2487.1 %5.0
ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุจังหวัดชลบุรี8,882.456,920.0022.1 %5.01,927.00271.6085.9 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สุงอายุบ้านบุรีรัมย์8,576.076,833.9020.3 %5.02,317.44307.2186.7 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ จังหวัดลำปาง27,843.368,346.0070.0 %5.02,825.92235.0891.7 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ บ้านบางแค37,445.5727,566.0026.4 %5.01,502.24603.2559.8 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุขอนแก่น20,273.761,979.5090.2 %5.02,541.24194.0892.4 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม28,659.477,848.0072.6 %5.02,254.58457.7079.7 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดปทุมธานี36,555.829,914.0072.9 %5.01,696.02436.2274.3 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดสงขลา11,827.024,929.0058.3 %5.02,950.71459.5084.4 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านทักษิณ จังหวัดยะลา11,368.759,298.0318.2 %5.01,651.49425.6074.2 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่)108,162.577,828.0092.8 %5.04,707.13283.3894.0 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางละมุง จังหวัดชลบุรี34,698.4514,253.4658.9 %5.02,361.45835.4564.6 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุภูเก็ต3,614.127,072.80-95.7 %0.0759.00452.7140.4 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนะเวศม์ฯ 13,606.7117,798.00-30.8 %0.01,684.12347.5079.4 %5.0
รวม 459,136 162,646 64.58 % 34,114 5,944 82.58 %