กรมส่งเสริมสหกรณ์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมส่งเสริมสหกรณ์131,141.14109,524.0016.5 %5.06,267.661,706.3972.8 %5.0
รวม 131,141 109,524 16.48 % 6,268 1,706 72.77 %