สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 144,200.38127,018.0011.9 %5.06,993.044,126.2441.0 %5.0
รวม 144,200 127,018 11.92 % 6,993 4,126 41.00 %