สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี642,191.00370,375.0042.3 %5.07,333.851,986.8672.9 %5.0
รวม 642,191 370,375 42.33 % 7,334 1,987 72.91 %