สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม155,873.47137,371.0011.9 %5.05,783.021,381.4576.1 %5.0
รวม 155,873 137,371 11.87 % 5,783 1,381 76.11 %